Andakt: Herren skall bevara dig

Carolina Magnusson, diakon i Engelbrekts församling, läser ur Psaltaren 121.