Andakt: Herden som stannar kvar

Anders Sundberg, diakon i Spånga-Kista församling, läser r Johannesevangeliet kapitel 10.