Andakt: Helt gratis

Helena Hansson, präst i Skärholmens församling, läser ur Lukasevangeliet, kapitel 12.