Andakt: Fortsätt söka ljuset

Maria Hjortstorp, diakon Gustaf Vasa församling läser ur Hosea 6:3.