Andakt: För att vi är

Annafia Trollbäck, präst i Tyresö församling, läser ur Jeremia kapitel 43.