Andakt: Döm inte andras försök

Maria Bergstrand, biskopens adjunkt, Stockholms stift, läser ur Markusevangeliet kapitel 14.