Andakt: Den stora anknytningen

Maria Hjortstorp, diakon i Gustaf Vasa församling, läser ur Matteusevangeliet kapitel 12.