Andakt: Älska varandra

Mats Johansson, präst Hägerstens församling, läser Johannesevangeliet kapitel 15, vers 16-17.