Andakt: Allt har sin tid

Mats Johansson, präst i Hägerstens församling, läser ur Predikaren 3.