Andakt: Vår inre frihet

Maria Hjortstorp, diakon i Gustaf Vasa församling, läser ur Markusevangeliet kapitel 2.