Alternativ för Sverige

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet?

Alternativ för Sverige vill att Svenska kyrkan skall vara en kristen folkkyrka och ägna sig åt kyrkans viktigaste punkter GUDM, Gudstjänst, Undervisning, Diakoni, Mission. Kyrkan skall föra tro och tradition vidare i en kristen anda, svensk kultur och historia skall bevaras.

Vilken är den viktigaste frågan för Stockholms stift de kommande fyra åren?

En väldigt viktig fråga är barn- och ungdomsverksamhet för att öka intresset för kyrkan och få en ny medlemskår på sikt. Stiftet bör stötta församlingarna/pastoraten i detta arbete på alla sätt, självklart skall inte politisk propaganda färga dessa verksamheter som t ex migrationsaktivism, HBTQ-frågor och klimataktivism. Själavård och hjälp till utsatta svenskar är en väldigt viktig del som stiftet måste stötta församlingarna/pastoraten med.

Vilken är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför och vad vill ni göra åt den?

Få tillbaka medlemmarna till kyrkan, kyrkan kommer få problem om medlemstappet fortsätter som nu. En anledning till medlemstappet är definitivt kyrkans vänstersväng och engagemang i dagspolitiska frågor, kyrkans medlemmar skall känna trygghet i kyrkan, där skall man finna tröst i svåra livssituationer, känna glädje och värme, inte behöva höra politisk propaganda på gudstjänster.