Foto: Ulrica Robsarve

Ali skriver dikter om sin längtan efter mamma

Ali Zardadi skildes från sin mamma och sina syskon vid gränsen till Turkiet. Familjens försök att tillsammans fly från Afghanistan misslyckades och han tvingades fortsätta på egen hand. Nu bearbetar han saknaden efter sin familj och känslorna inför att befinna sig i ett nytt land genom att skriva dikter, på svenska.

Det är fredagskväll i Hallunda. I Ljusets kyrka har fjorton unga killar samlats. De flesta känner varandra sedan tidigare, några är nya. Alla delar erfarenheten av att ha tvingats fly från sitt hemland. De har kommit till Sverige ensamma, utan sina familjer. Ikväll är de här för att lyssna på en jurist från Rådgivningsbyrån som ska berätta hur asylprocessen fungerar, om de nya lagarna och om vilka rättigheter och skyldigheter de har som asylsökande i Sverige. Frågorna kommer direkt.

– Varför måste jag berätta för Migrationsverket om vad som händer i Afghanistan, det vet de ju redan, frågar en av killarna upprört.

Stämningen är allvarlig. En tolk finns med för att underlätta kommunikationen. Den enda som inte använder sig av tolken är Ali Zardadi. Han väljer att ställa sina frågor på svenska direkt till juristen. 

– Vad är viktigt att tänka på inför asylutredningen? Hur kan jag förbereda mig på bästa sätt, frågar han.

Svår väntan på besked om asyl

När Ali i efterhand berättar om mötet med Rådgivningsbyrån beskriver han oron han känner inför framtiden. Han berättar att han har svårt att sova, att han har börjat drömma mardrömmar igen. Men nu handlar inte drömmarna längre om flykten, utan om längtan efter mamma och småsyskonen, om oron inför framtiden. 

Det var drygt ett år sedan Ali kom till Sverige för att söka asyl. Familjens gemensamma försök att fly misslyckades och Ali tvingades fortsätta på egen hand, när mamman och småbröderna stoppades vid gränsen till Turkiet. Inom ett par månader kommer Ali kallas till asylutredning på Migrationsverket.

– Att gå och vänta, utan att kunna påverka, är det värsta. Man förlorar hoppet, berättar han.

Språket är viktigt för Ali som snabbt lärt sig svenska

Hela intervjun med Ali genomförs på svenska. Känslorna för Sverige har hunnit bli starka och han beskriver sig som en person som vill mycket. I hans språk finns nyanser som normalt tar år att erövra.

– Språket är mycket viktigt för mig. När jag kom till Sverige bestämde jag mig direkt för att satsa på att lära mig svenska. Jag tittar på svenska filmer, lyssnar på svensk musik och pratar så mycket svenska jag kan med min svenska familj, mina lärare och vänner.

Längtan efter mamma och bröderna finns där hela tiden. Svårast är det när han precis har pratat med sin mamma på telefon.

– När jag stängt av mobilen blir jag jätteledsen. Jag saknar min mamma och mina syskon så mycket men jag tror aldrig jag kommer få träffa dem igen. Det är svårt att förklara, men när jag flydde från Afghanistan var det min enda chans att överleva, säger han.

Skrivandet blir ett sätt att bearbeta

Ali tittar på Anna som möter honom med en varm blick från andra sidan bordet. Anna är god man för Ali och under året de lärt känna varandra har en fin vänskap vuxit fram.

– Det är något speciellt med Ali, han är genomgod och ärlig och har satsat allt för att komma in i samhället och lära sig svenska. Så full av hopp, trots den svåra situation han befinner sig i, berättar hon.

För Ali har skrivandet blivit ett sätt att bearbeta saknaden efter sin familj och känslorna inför att befinna sig i ett nytt land.  Och han skriver alltid på svenska.

– Jag tar upp pennan och börjar skriva rakt ut hur jag känner. Jag samlar texterna i en bok. Det har hjälpt mig, säger han.

Martina Croner