Foto: Erik Lundström

2022 års S:ta Ceciliapris tilldelas Ulf Norberg

Organisten och körledaren i Hedvig Eleonora församling tilldelas priset för sitt bländande virtuoseri, nyfikna sinne och förmåga att hitta ett tonspråk som berör.

Ulf Norberg är organist och körledare i Hedvig Eleonora församling. Det viktigaste med arbetet tycker han är att uppmuntra till sång.

-Jag blev förstås oerhörd glad och kände mig uppmuntrad. Jag känner mig ödmjuk av vetskapen att jag har blivit framröstad av mina kollegor i stiftet, säger Ulf Norberg. Ceciliapriset ser jag som en uppmuntran till oss kyrkomusiker som arbetar hårt. Det är det pris vi kyrkomusiker kan föräras och för mig är det mycket hedersamt att få det.

Juryns motivering

I Ulf Norberg förenas musikalisk höjd och bredd genom bländande virtuoseri, nyfiket sinne och en förmåga att i olika sammanhang lyhört hitta just det tonspråk som berör.

Konstmusik, pop och visa

Ulf Norberg är född och uppvuxen på en bondgård i Ådalen i Ångermanland. Efter utbildning, bland annat till orgelsolist på Kungliga musikhögskolan, har han haft tjänster som organist i Sollefteå och Göteborg. Dessutom har han varit ledare för Chalmerskören.

- Det viktigaste med mitt arbete är att uppmuntra till sång, säger Ulf. Både på individuell nivå med körsångarna och i församlingen i stort. Men också att utveckla musiklivet i Hedvig Eleonora, som också inspirerar andra församlingar och låta den allsmäktige Guden tala till människor genom både konstmusik, pop och visa.

Bred musikverksamhet

- Under min tid i Hedvig och under vår kyrkoherde Sven Milltofts ledning har Hedvig Eleonora fått en mycket bred musikverksamhet. Här finns en stor symfoniorkester, avancerade körer, allsång, dans, klassisk högmässa och kvällsmässor med populärmusik. Vi vill vara en öppen kulturkyrka, en kyrka med många olika språk och gestaltningsformer i evangeliets tjänst, säger Ulf Norberg.

 

Om Sankta Ceciliapriset

Sankta Ceciliapriset instiftades 1992 och delas ut årligen till någon som på ett förtjänstfullt sätt verkar för kyrkomusiken i Stockholms stift.

Årets pris delas ut den 24 september klockan 16.00 i Kungsholms kyrka av biskop Andreas Holmberg. Prisutdelningen ingår som en del i Stockholms stifts kyrkomusikhögtid Jubilate.