Foto: Magnus Aronson

2020 års Ceciliapristagare belönas för sitt arbete med musikens diakonala möjligheter

Kyrkomusikern Hanna Sandman får årets Sankta Ceciliapris. För djup musikalisk förståelse och skicklighet, pedagogiskt sinnelag och stark känsla för musikens diakonala möjligheter.

Hanna Sandman är organist och körledare i Oscars församling, där hon varit verksam i sedan 2002. Hon har en organistutbildning från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Juryns motivering för årets pris
”Med sin djupa musikaliska förståelse och skicklighet och sitt pedagogiska sinnelag har Hanna Sandman stor betydelse för Stockholms stifts musikliv och för återväxten av blivande musiker. Hanna leder framgångsrikt körer i alla åldrar, där sångare vittnar om hennes förmåga att få var och en att växa både mänskligt och musikaliskt. Hennes ovanligt starka känsla för musikens diakonala möjligheter öppnar musikens värld för nya grupper, bl a i samarbetet med Stockholms stadsmission och Vinternatt.
För sångare och kollegor är hon en ledstjärna och vän.”

Priset delades ut av biskop Andreas Holmberg vid Jubilatekonserten i Adolf Fredriks kyrka den 1 februari.

Priset är en viktig bekräftelse

-Jag blev så glad när jag fick beskedet. Jag grät faktiskt en skvätt, säger Hanna Sandman. Priset är viktigt för att man från centralt håll signalerar att kyrkomusiken är viktig i Stockholms stift. För mig personligen känns priset viktigt eftersom det ger mig en stor bekräftelse på att arbetet jag gör är uppskattat.

Hanna Sandman ser optimistiskt på kyrkomusikens framtid.

-Kanske beror det på att jag har lyckan att vara anställd i en församling där kyrkomusiken prioriteras och uppskattas. 2019 var ett rekordår för oss gällande antal konsertbesökare.

Ofta hör man att det är tunnsått i mansstämmor och väldigt få gossar som sjunger. Är det en befogad oro?

-Det är viktigt att påminna oss om att killarna faktiskt finns representerade som körsångare i Svenska Kyrkan, säger Hanna. Det finns väldigt många killar som sjunger – men det finns ännu fler tjejer!

-Det finns många kompetenta kollegor runt om i landet som systematiskt har byggt upp bra gosskörsverksamheter – det har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. I mina grupper jobbar jag med både killar och tjejer tillsammans – det finns andra vinster med ett sådant upplägg. Jag har totalt ett trettiotal killar, som är engagerade, trogna och duktiga körsångare. Min övertygelse är att en högkvalitativ och bra verksamhet på sikt lockar till sig både killar och tjejer. Enligt min erfarenhet så krävs ett mångårigt och medvetet, strategiskt arbete för att nå dit, säger årets Ceciliapristagare Hanna Sandman.

Läs mer om Sankta Ceciliapriset