Foto: Louise Linde

Vivat Regina våren 2018

I samarbete med Livrustkammaren visades under våren några riksklenoder som användes vid drottning Kristinas kröning år 1650 - på just den plats där kröningen skedde i Storkyrkan. Utställningen pågick fram till den 16 maj 2018. Här kan du höra utvalda föredrag och se film och foton som hade med utställningen Vivat Regina att göra.

Drottning Kristina är tillbaka i Storkyrkan. I ett samarbete med Livrustkammaren kommer några av riksklenoderna som användes vid hennes kröning 1650 att under våren ställas ut i Storkyrkan, på just den plats där kröningen skedde. Föremålen är unika; ytterst få länder i världen har bevarat kröningsrekvisita från barocken.
I samband med utställningen undersöker vi hur Sverige på 1600-talet blev svenskt genom att både låta sig influeras av kontinenten och omforma dessa impulser till något eget.

så här såg Programmet ut under våren 2018

23 februari. Så blev Sverige blir svenskt på 1600-talet. Historikern Gunnar Wetterberg från Fråga Lund.
2 mars. Drottning Kristinas kröning. Så gick det till och så lät det! Sofia Nestor från Livrustkammaren, Hovsångerskan Lena Nordin sopran, Martin Blomquist, orgel
Michael Waldenby, piano
Musik av bl a Stradella och Corelli, Kristinas aforismer för sopran och piano vänster hand av Michael Waldenby
9 mars. Kristina, muserna och museerna. Representanter för Gamla stans sju
museer berättar hur de på olika sätt formats av Stormaktstiden eller förvaltar
Kristinas arv.
16 mars. Musik som en spegel av samhället: franskt och tyskt som politik och som ton. Mattias Wager, domkyrkoorganist, och Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.
13 april. Minnet av fornstora da’r. Under 1700-talet skapas myten om Stormaktstiden och Skoklosters slott blir Sveriges första turistmål. Gösta Sandell, intendent vid Statens Historiska Museer.

 

28 februari. Land ska med lag byggas. Under 1600-talet förstärktes en rad lagar
och förordningar som förändrade vardagen för många svenskar. Gösta Sandell,
intendent vid Statens Historiska Museer.
14 mars. Madrid, Rom och Paris formade 1600-talets Stockholm med hjälp av
textilier, arkitektur och idéer. Ann Grönhammar från Livrustkammaren samtalar
med Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.
4 april. Att inreda ett svenskt hem. Knut Knutsson från Antikrundan berättar om stormaktstidens inredningsideal. 
18 april. ”Svensk” psalm. Blev ett sjungande Sverige mer svenskt? Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan, och Michael Waldenby, orgel.

 

Här går det att höra ljudupptagning från utvalda föredrag: