Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon: +46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vilken lönepolitik är rättvis?

Etikprofessor Carl-Henric Grenholm har specialiserat sig på hur vi resonerar om rättvis lön och människors lika värde i arbetslivet och har författat en rapport till LO. Är det mest rättvist att ge lika lön för lika arbete? Eller handlar det om minsta möjliga löneskillnad? Söndag 26 november kl 13 i Storkyrkosalen.

VILKEN LÖNEPOLITIK ÄR RÄTTVIS?

Alla parter på arbetsmarknaden säger sig önska en rättvis lönesättning. Men det finns olika uppfattningar om vilken lön som är rättvis. Betyder det lika lön för lika arbete och så små löneskillnader som möjligt? Eller är det rättvist att den som presterar mest ska ha den högsta lönen? Skilda idéer om lönepolitik hör ihop med olika teorier om rättvisa. Hur kan vi respektera människors lika värde i arbetslivet?
Gäst: Carl-Henric Grenholm, professor emeritus i etik, Uppsala universitet. 2015 var hans rapport ill LO klar - Fem nyanser av rättvisa

Carl-Henric Grenholm

Läs en intervju i tidningen Arbetet inför uppdraget med rapporten - LO vill ha en teologisk syn på lönerna - och 70-årsporträttet i Upsala Nya Tidning: Etiken är hans livskompass

Samtalsledare: Normunds Kamergrauzis, präst och domkyrkoteolog

Datum: Söndag 26 november
Tid: 13.00-14.30, kyrkkorv till självkostnadspris från 12.30
Plats: Storkyrkosalen,Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

Ingår i serien Bortom det onda och det goda under reformationsjubileet hösten 2017, ett utforskande av det lutherska tänkandet om rättvisan och dess aktualitet i vårt samhälle.