Foto: Unsplash

Vart är vi på väg? Universums framtid och de yttersta tingen 

Hur länge kommer det universum vi känner att finnas – och hur kommer det att sluta? Finns vi människor med på banan? Och hur är det med ett liv efter detta? Finns det något som tyder på att en sådan tillvaro finns? Kan de två perspektiven – det vetenskapliga och det religiösa – förenas?

Vart är vi på väg? Universums framtid och de yttersta tingen 

Att fundera över sin egen, den mänskliga artens och universums framtid har människor gjort i alla tider. Ofta har dessa tankar också utsträckts till att handla om ett liv efter döden, och inom alla religioner finner vi mer eller mindre storslagna visioner av hur ett sådant liv kan gestalta sig.

I ljuset av de framsteg som gjorts inom astronomi och astrofysik, ter sig det framtida livet på jorden och i universum kanske minst lika svindlande och fantasieggande – och skrämmande? – som ett liv bortom den jordiska tillvaron. Hur ser man inom modern fysik på universums framtid? Hur länge kommer det universum vi känner att finnas – och hur kommer det att sluta? Finns vi människor med på banan? Och hur är det med ett liv efter detta? Finns det något som tyder på att en sådan tillvaro finns? Kan religionerna mötas? Kan de två perspektiven – det vetenskapliga och det religiösa – förenas? ?

Johan Eddebo, TD i religionsfilosofi, Uppsala universitet,
Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet,
Cristina Grenholm, professor i teologi, kyrkosekreterare vid kyrkokansliet i Uppsala

Samtalsledare: Carl-Reinhold Bråkenhielm, professor

Ta del av detta samtal här