Foto: Wikipedia

Smaka på bibeln

Advent är en period av förberedelse och fasta. Slå följe med Ulf Lindgren och inled årets adventstid med hjälp av kontemplativa övningar under fem dagar. Denna serie gick mellan 1-5 december men kan tas del av när som helst. Välkommen till Smaka på bibeln.

Under den första decemberveckan får du dagligen lyssna till två kortare bibeltexter. Varje läsning följs av en fråga som uppmuntrar dig att reflektera över och samtala med Gud om.

Med start den 1 december läggs övningarna upp kl 08.00 och kl 20.00 på församlingens hemsida. Det är viktigt att försöka skapa en rytm och lyssna vid samma tid varje dag.

Det tar bara några minuter att lyssna, och sedan använder du resten av dagen och kvällen att på egen hand blicka inåt i ditt liv. Låt oss tillsammans inleda adventstiden med denna dagliga bön så att dess rytm kan hjälpa oss att avsluta detta prövningarnas år.

Följeslagare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.

1-5 december kl. 08.00 och 20.00