Foto: Eva Malmsten

Välkommen till en ny termin med Katedralakademin!

Katedralakademin vill vara ett forum där frågor ställs utan rädsla, där vi vågar neka tro på alltför enkla svar och vågar verkligen lyssna till kunskap och erfarenhet. Denna termins överskrift är Ovissheter.

Vårt andliga liv liksom vårt biologiska är från första stund en fråga om andning.
När jag skriver dessa rader har jag endast några dagar kvar i tjänst. Under många år har jag medvetet funderat på frågan:
”I vilken miljö i vilka sammanhang har jag andats mest fritt?”

Jag tänker med glädje på flera förebilder som alltid tagit emot mig och aldrig generat mig i min ovisshet. Med lika stor glädje tänker jag på alla de samtal som jag deltagit i under alla mina år som präst där jag anat en frihet att uttrycka personliga frågor och funderingar. Rum där syret inte har trutit trots olika uppfattningar och ovissheten varit bejakad.

Med hela mitt hjärta önskar jag att verksamheten inom Katedralakademins ram fortsatt kännetecknas av att våga fråga utan rädsla, vågar pröva, vågar neka tro på alltför enkla svar. Dessa ”våga-ord” tror jag kan frigöra oss och hjälpa oss alla att bidra till miljöer där vi kan andas fritt.

En sådan miljö hoppas jag att Katedralakademin fortsatt kommer bidra till.

Hans Ulfvebrand, Stockholm, Domssöndagen 2020