Foto: Mats Åsman

Välkommen till en ny termin med Katedralakademin!

Under våren 2022 fokuserar Katedralakademin på frågor om framtiden. Tanken är att pröva olika scenarier och skapa beredskap för vad som komma skall både för mig som enskild människa och oss som samhälle och värld. Framtiden som existentiell utmaning för oss alla!

Människan har i alla tider försökt erövra framtiden – i förväg! Det finns särskilda ord för det. Förutsäga. Föregripa. Från latinet antecipera. Från grekiskan proleps. Drivkraften har varit att få kontroll över den väldiga osäkerhet för att inte säga otrygghet som framtiden innebär. Ambitionen har varit att minimera riskerna för vad som kan komma och i stället göra förhoppningarna så troliga som möjligt. Ibland lyckas det, ofta inte.

Redskapen är beräkningar, prognoser, kalkyler grundade på vetenskap eller 
andra mer eller mindre välgrundade antaganden. Vi vet att allt kommer att 
innebära förändring och hoppas att det samtidigt ska innebära utveckling.
Ibland hemfaller vi åt dystopi och tror oss se att allt är på väg att gå åt skogen. Tidigare gällde det atombomben, nu mest klimatet. Det enda vi med säkerhet 
vet är att varje människas tid är utmätt och har ett slut.

Betyder då detta att det är meningslöst att syssla med framtidsfrågorna? Inte alls. Vi har både en rättighet och skyldighet att det bästa vi förmår bädda för kommande generationer så att de kan möta sin samtid så välfungerande som möjligt. Den självklara insikten är ju att vårt sätt att leva och hantera våra liv nu starkt påverkar hur morgondagen kommer att gestalta sig.

I religionernas värld har framtiden alltid spelat en särskild roll. Vi talar då om profetior uttalade av profeter. Det gäller den enskilda människans framtid och sträcker sig över hela livet in i döden. Med löften och varningar. Himmel och helvete. Det handlar om hela världen och vad som ska hända med den. En fortsättning av Guds goda skapelse eller alltets undergång och skapandet av nya himlar och en ny jord. Det teologiska ordet för detta är eskatologi. För kristendomens del är framtidstankarna knutna till förväntan om Jesu återkomst för att slutligen ta ut sin seger över döden och upprätta Guds rike.

Katedralakademin kommer under 2022 att ta sig an dessa frågor om framtiden. Inte med några självklara eller entydiga svar utan som frågor som kräver seriös och saklig bearbetning utifrån en rad olika perspektiv. Frågorna tar sin utgångspunkt i människors konkreta liv – personligt, socialt, ekonomiskt, politiskt och trosmässigt. Tanken är att pröva olika scenarier och skapa beredskap för vad som komma skall både för mig som enskild människa och oss som samhälle och värld. Framtiden som existentiell utmaning för oss alla!

Marika Markovits, domprost