Välkommen till en ny termin med Katedralakademin!

Hur gammal kan människan bli i framtiden? Vad får hälsa och överlevnad kosta? Hur känns det att bli och vara gammal? Välkommen till Katedralakademin hösten 2022 där vi lyfter fram aktuella existentiella frågor på söndagar i Storkyrkosalen och tänkvärda vardagar i Storkyrkan.

Ola Sigurdson ställer i inledningsorden i detta programblad frågan ”Var har teologin tagit vägen i Svenska kyrkan i dag?” Frågan är allvarlig för utan teologi inget innehåll och utan innehåll har kyrkan inget att komma med vare sig i de klassiska existentiella frågorna eller dagens aktuella frågeställningar. 

Just därför är jag glad över att vi i Storkyrkan har vår Katedralakademi. Den vittnar om vår tydliga ambition att ta oss an de frågor som kyrkan mitt i dagens samhälle brottas med. Inte med färdiga teologiska doktriner men med fokus på att formulera problemställningarna så precist och adekvat som möjligt. Syftet är att den som deltar ska komma vidare med den egna bearbetningen och kunna finna egna svar.

Programmen från åtta års verksamhet vittnar om både aktualitet, bredd och djup. Även i år har vi lyckats engagera erkända auktoriteter på olika temaområden. Nytt denna höst är att vi vid tre tillfällen lyfter fram den pågående teologiska forskningen med nästa generations forskare. 

Det är därför med glädje och tillfredsställelse jag hälsar välkommen till ännu en termin med Katedralakademin! Vi fortsätter och avslutar den temaserie om framtiden vi haft under några terminer. Det är svåra frågor eftersom vi inte med säkerhet vet något om framtiden. Det är viktiga frågor eftersom framtiden skapar oro och samtidigt förväntan. Jag är övertygad om att höstens ämnen kan göra oss något klokare och mer redo att möta det som komma skall!

Marika Markovits, domprost  

Katedralakademin: Andlig och intellektuell utmaning.

Välkommen till en ny termin med Katedralakademin! Föreläsningar, samtal, kurser, mm - upptäck höstens program här!