Foto: Mats Åsman

Välkommen till en ny termin med Katedralakademin!

Under ett och ett halvt år har Katedralakademins arbete präglats av pandemin. Nu är vi otåliga att få nystarta det fördjupande, utforskande och utmanande samtal som präglar akademin. Höstens tema är därför Otåligheter.

Andlighet förknippas ofta med stillhet och eftertanke. Och intellekt förknippas med kvickhet och nyfiket driv. Den typen av stereotypa föreställningar utmanas i höstens samtal. Det mångbottnade, komplexa synliggöras. Den otåliga livshållningen finns rikt representerad bland bibelns hjältar och hjältinnor, liksom i vår egen moderna historia. I år firar Sverige 100 år av demokrati, då kvinnor fick rösträtt 1921. Detta uppmärksammas i höstens program. Har kristen tro något med demokratins utveckling att göra? Andlighet och politik är det en farlig eller konstruktiv kombination? Kampen för allas rösträtt och delaktighet i demokratin föregicks av en otålig, men uthållig kamp. Just kombinationen av otålighet och uthållighet tror jag är en förutsättning för att åstadkomma förändring både i det personliga livet, i kyrka och samhälle.

Hur kan våra kyrkliga miljöer vara meningssökande och meningsskapande
arenor, som underlättar för oss att härbärgera livets komplexitet? I romanen
Gör mig levande igen skriver författaren Kerstin Ekman om det nödvändiga
samtalet i tider av oro, när rädsla och egenintressen hotar att ta över. ”Att resonera och samtala är djupt nödvändigt”, skriver hon. ”Om du inte samtalar kan du hamna i din övertygelses våld”

Det mellanmänskliga samtalet är en grundläggande uppgift för en kyrka som har ambitioner att betyda något i sin samtid. Katedralakademin vill vara en arena för sådana samtal baserat på kvalificerad näring för tanken. Här kan vi vidga våra vyer och bli både tåliga och otåliga i anden, så att vi förmår driva förändring och motstå frestelsen i enkla sanningsanspråk som vår tid är så full utav.

Välkommen till en ny termin i Katedralakademin!

Marika Markovits, domprost