Identitet

Välkommen till Katedralakademin våren 2024 där vi lyfter fram aktuella existentiella frågor på söndagar i Storkyrkosalen och tänkvärda vardagar i Storkyrkan. Vårens tema är "identitet"

Vitsen med ett körkort är att bilden ska stämma överens med hur jag ser ut i 
verkligheten och därmed verifiera att uppgifterna i texten stämmer på mig. Därför kallas det ett identitetskort. Bilden av verkligheten ska överensstämma med verkligheten själv.

På många olika plan pågår försöken att jämföra bild och verklighet så att överensstämmelse kan nås. Många av oss kämpar ett helt liv för att finna fram till vem jag egentligen är och om det stämmer med vem jag vill vara. Ofta upplever vi att omgivningens bild av oss inte stämmer med hur vi ser på oss själva. Ibland kan samhället stämpla hela grupper med egenskaper och attityder som gör att de hamnar på samhällets skuggsida med en stark känsla av utanförskap som följd.

Foto: Arne Hyckenberg

Frågorna om identitet går samtidigt längre än enskilda och grupper av individer. Det kan gälla hela institutioner, politiska rörelser och religiösa samfund. Vilken bild vill de ge av sig själva och hur uppfattas den bilden stämma av människor runtomkring? Många av dessa storheter brottas också med kopplingen till sitt ursprung. 

Är de desamma som från början eller har de förändrats på ett sätt som gör det svårt att känna igen dem? Ska dessa förändringar ses som en naturlig utveckling eller som ett svek mot det de kännetecknades av från början?

För ett kyrkligt sammanhang blir särskilt bilden av Gud brännande. Förändras den bilden över tid och genom olika sammanhang på ett sätt som gör att Gud inte uppfattas som densamme? Då uppstår också frågan om språkets föränderlighet. På vilket sätt påverkar sättet att tala om Gud själva innehållet i det vi uppfattar att Gud är och står för? En speciell fråga gäller om den historiske Jesus överensstämmer med de nytestamentliga författarnas framställning av honom i förkunnelsen.

Det beståendes villkor att ständigt förändras – denna livets paradox – är en grundläggande förutsättning för våra försök att gestalta våra liv – personligen, socialt och samhälleligt. Arbetet med dessa frågor är innehållet i Katedralakademins program under våren. Färdiga svar kommer inte 
att kunna ges, men rikligt material att bearbeta dem vidare borgar bredden 
i programpunkterna och de mycket kompetenta medverkande för.

Välkomna att låta er utmanas!   

Normunds Kamergrauzis,
domkyrkoteolog