Foto: Andréas Lindström

Vad är teologi?

Lyssna till Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, som diskuterar den teologiska bildningens roll i historia och i samtid och vad dess uppgift kan vara inför framtiden.

Teologi - ett akademiskt ämne, den kristna kyrkans självreflektion eller en kritisk instans för religionens roll i samhället?

Även i ett mångreligiöst land som Sverige har den akademiska teologin flera funktioner. Men i vår tid verkar både kyrka och samhälle tro att det går att klara sig utan teologi och teologisk bildning.

I föredraget diskuteras den teologiska bildningens roll i historia och i samtid och vad dess uppgift kan vara inför framtiden.