Foto: Andréas Lindström

Tro och politik

Vilken relevans har religiösa övertygelser för våra politiska ställningstaganden? Lyssna till Carl-Henric Grenholm, professor emeritus i etik, Uppsala universitet.

Vilken relevans har religiösa övertygelser för våra politiska ställningstaganden? I dagens sekulariserade samhälle menar många att politiska beslut inte ska grundas på någon religiös tro. Samtidigt kan vi tala om en religionens återkomst, där tron får allt större betydelse i den offentliga politiska debatten. Men vilken vägledning ger då kristen tro när vi ska ta ställning i politiska frågor?

Ibland har tron använts för att legitimera auktoritära beslutsstrukturer och hierarkiska samhällen. Ibland åberopas den för att göra motstånd mot samkönad kärlek och rätten till abort. Men kristen tro kan också ge ett starkt stöd för kampen mot rasism, främlingsfientlighet och globala orättvisor. Den förenas med ett ansvar att värna om hela Guds skapelse och att motverka klimatkrisen. Framför allt kan den inspirera till ständig kritik av maktmissbruk och förtryck i alla dess former.

Carl-Henric Grenholm, professor emeritus i etik, Uppsala universitet

Inspelat söndag 7 maj Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan