Foto: Louise Lindee

Tjugoåtta, trettio, trettiotvå och slutligen trettiofyra…

Vi är uppe i tornet och blickar ut med skälvningar. Det här är högt och det är öppen sikt. Det känns. Vi går några trappor till och känslan planar ut.

Snickarna från M3 Bygg är nu i full fart med att etablera arbetsplatsen mot Slottsbacken. Man har lagt en skyddsplatta av stål som underlag för att skydda gatustenarna. Bakom planket kommer containrar stå. Vi träffar ytterligare en snickare från M3 Bygg, Markus Gagnfors.

Samtidigt har Sydställningar  börjat resa ställningarna även där.

Norra fasaden mot Storkyrkofasaden är nu blästrad och de nedre stenarna täcks för dagen in. Södra fasaden (in mot gården) har fått sitt första lager av mjölkkalk, d v s själva färgen och det yttersta lagret i putsen. 

Just denna dag lägger plåtslagarna Douglas Eriksson och Micke Larsson från AB Oskar Janson Plåt & Smide nytt tak mot gården och mot Storkyrkobrinken har man lyft upp takplåten. De har nu blivit förstärka med ytterligare en man – Alexandr Mats. Micke Swedberg är på verkstan.

Byggnadsställningarna är nu resta ända upp mot den övre delen av tornets putsbeklädda del, alltså botten på tornhuvan. Sydställningar börjar nu även bygga ställningar mot Slottsbacken.

Robert Svensson från Sydställningar tar oss upp på en svindlande tur på byggställningarna. Denna gång tar vi hissen upp cirka tjugoåtta meter upp och därefter går vi upp tre våningar. Robert berättar att fallolyckor oftast händer på lägre höjder inte ifrån höga höjder. Snart får vi se stenar och ornament på nära håll. Vi får även se var vind och regna har nött ner själva putsen.

Här befinner vi oss Foto: Wikipedia

Tornets nedre del är byggt på 1400-talet och vi kunde konstatera att tornet är en aning snett i förhållande till huvudbyggnaden. På två meter är det ett spel på tjugosex centimeter.

Själva kyrkan är byggd i etapper från 1300-talet till slutet av 1400-talet. Vi kan på Vädersolstavlan, som hänger inne i kyrkan, se att på 1500-talet hade man en väldig hög spira. Den var i slutet på 1600-talet i extremt dåligt skick och lutade kraftigt. Detta var startskottet till den stora transformeringen av Storkyrkans exteriör i början av 1700-talet. Då fick kyrkan fick sitt barock-utseende som nu under denna renovering återuppstår.

Vad är det egentligen som har förändrats sedan 1700-talet? Det är framförallt att man under århundranden har hyvlat ner stenarna på fasaden, man har minimerat ornamenteringen och målat om kyrkan flertal gånger. Hela historien kan du höra här i intervjuerna.

Foto: Wikipedia

Uppe på tornet kan man se fönstren mot 1700-tals smedjan som står i tornet.

Vi får se nakna tegelstenar som har väldigt spännande format: fjorton cm breda och trettiosex cm höga. Den tidigare spiran var väldigt hög och man vet att man höjde tornet på 1730-talet. Var det här så långt ner spiran satt på 1500-talet? När man tittar på Vädersolstavlan så är det faktiskt inte helt omöjligt att det var så.

De stora tegelstenarna Foto: Louise Linde

Vi tackar för turen, träffar Per Erik Asker under ställningarna på norra sidan. Säger hej till Petri Joronen som är inne för att hjälpa till med inklädnad av plank runt om kyrkan samt montering av byggnadsställningarna på takets bärande delar. Nedan ser du bilder över monteringen av byggnadsställningen i taket.

En bit sandsten från 1700-tals ornamenten vilar i fickan och tankarna går till de breda tegelstenarna. Visste du förresten att tuppen som sitter på tornets topp är 5 meter hög?