Teologisk resonans: ovissheter

Under två digitala samtal utforskas frågan om det finns en unik mening med livet, om det går att göra en sådan tanke begriplig och om bibelns texter kan erbjuda en meningsfull samlad tolkning av livet.

Värd: Sabina Koij, domkyrkolektor

om vår desperata längtan efter en bättre värld


Kan man hoppas på det goda när vi inte har alla svar? Hur ska vi får mod
och kraft att tillsammans agera? Vad är ett andligt liv i en värld av ovisshet?
Docent Petra Carlsson har fördjupat sig i det som kallas politisk teologi som
berör de frågor som handlar om hur vi - inte minst i klimatkrisens tid - ska hitta styrkan att svara an på världens nöd. Hon har just utkommit med en ny bok:
Avantgarde Art and Radical Material Theology: A Manifesto (Routledge, 2020).

Petra Carlsson, docent i systematisk teologi, Enskilda Högskolan Stockholm.

Söndag 14 mars  kl. 13.00 (digitalt)

Värd: Sabina Koij, domkyrkolektor

om att trösta mitt i tröstlösheten

Hur förmedlas hopp och tröst till en annan människa? Och vad innebär i så fall hopp? Vilket ansvar har vi att vara varandras tröstare? Ett samtal där innebörden av hopp, tröst och mening i en tid många upplever som otrygg, osäker och oviss diskuteras.

Lars Björklund, författare och fd kaplan på Sigtunastiftelsen.

Söndag 21 februari kl. 13.00 (digitalt)

 

med omsorg om varandra

 

Stanna hemma om du har symtom, även om symtomen är lindriga.
Tvätta händerna med tvål ofta och använd handsprit.
Sprid ut er och håll varsamt avstånd till varandra.

Vi följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Det kan innebära att förändringar kan ske med kort varsel.