Foto: Andréas Lindström

Talar politiker sanning?

Ger den politiska retoriken utrymme för lite lösare tyglar när det gäller sanningsenligheten? Vilka etiska ledstjärnor har politiskt aktiva i sitt arbete, särskilt utifrån ett kristet perspektiv? Lyssna till Alf Svensson, Helle Klein och Eskil Franck.

Politiker anklagas ofta för att väja för sanningen för att i värsta fall istället ljuga eller medvetet förtiga sanningen. Är det möjligt för politiker att inom ramen för den politiska ”kampen” hålla sig till sanningen? Och hur är det ned löften som ges inför ett val när den politiska verkligheten efter valet fordrar kompromisser som avviker för löftena?

Ger den politiska retoriken utrymme för lite lösare tyglar när det gäller sanningsenligheten? Vilka etiska ledstjärnor har politiskt aktiva i sitt arbete, särskilt utifrån ett kristet perspektiv?

Kring dessa och många andra frågor om det politiska arbetets sanningshalt kommer en erfaren politiker och en likaledes erfaren mediaaktör, tillika präst, att samtala. 

MEDVERKANDE
Alf Svensson fd partiledare för Kristdemokraterna
Helle Klein direktor för Sigtunastiftelsen
Eskil Franck docent

Inspelat: Söndag 26 november 2023 kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen.