Talar politiker sanning?

Alf Svensson fd partiledare för Kristdemokraterna, Helle Klein direktor för Sigtunastiftelsen, Eskil Franck docent. Söndag 26 november kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen.

Politiker anklagas ofta för att väja för sanningen för att i värsta fall istället ljuga eller medvetet förtiga sanningen. Är det möjligt för politiker att inom ramen för den politiska ”kampen” hålla sig till sanningen? Och hur är det ned löften som ges inför ett val när den politiska verkligheten efter valet fordrar kompromisser som avviker för löftena?

Ger den politiska retoriken utrymme för lite lösare tyglar när det gäller sanningsenligheten? Vilka etiska ledstjärnor har politiskt aktiva i sitt arbete, särskilt utifrån ett kristet perspektiv?

Kring dessa och många andra frågor om det politiska arbetets sanningshalt kommer en erfaren politiker och en likaledes erfaren mediaaktör, tillika präst, att samtala.

MEDVERKANDE
Alf Svensson fd partiledare för Kristdemokraterna
Helle Klein direktor för Sigtunastiftelsen 
Eskil Franck docent

Söndag 26 november kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen