Foto: Simon Sköld

Tack till timmermännen!

Träarbetet på Storkyrkans tornterrass, klocktorn och lanterninen har varit väldigt omfattande. Här får vi ta del av L.I. Taks bilder genom Simon Skölds dokumentering av arbetet.

Timmermännen är klara med tornterassen, klocktornet och lanterninen. Mycket av träet under plåten hade ingen bärning kvar - dvs det var komposterat. Det har rensats, byts ut och tornet har även lyfts med domkraft. Under fyra månader utökades styrkan med skickliga timmermän för att hålla tidsplanen och nu är man klara. 

Urbottnarna har genomgående renoverats från botten och upp. Man har renoverat träet och lagt nya ramar till uren.

Det har gjorts former och profiler i trä  till plåtslagarna, man har byggt upp hela tornterassen från den murade botten och man har arbetat med avancerade böjningar av trä på tornet runt klockstapeln. Man har byggt upp hur man kan säkra inspektion av tornet i framtiden genom att göra en svängd lucka lanterninen med stegar och trappsteg i klocktornet. Man har också renoverat och bytt ut takstolar på kyrkan.

Under arbetet har man använt sig av hantverksmetoder. Det som har gått att spara har man återanvänt som trä och handsmidda spikar från 1700-talet. Vi har fått följa med och lärt oss om skarvar, lås och olika redskap.

Det har också varit intressant att få höra om det massiva träet vid byte av takstolar och de bärande delarna i klocktornet. Det är inte många ställen i Sverige som kan leverera den typen av trä längre. 

Stege i  en av klocktornets ben och lucka med trappa för att underlätta syning och underhåll av lanterninens topp.

Foto: Simon Sköld

Från vänster överst: Love Berglund Traditionssnickaren,  Jonas Poovi, My Bronner och Amanda Nilsson.
Andra raden från väster: Erik Byberger,  Anders Gyllensvärd, Simon Sköld,  Christer Hjelte och Benny Sköld.