Sverigedemokraterna

Nomineringsgruppen Sverigedemokraterna har tre kandidater på sin lista till årets kyrkoval. Här kan du mer om vad de vill.

Sverigedemokraterna vill stödja Svenska kyrkans utveckling för en folkkyrka på icke-politisk grund utifrån Martin Luther’s lära om kristendomen. De politiskt förtroendevalda ska stödja andligheten för detta.

Folk måste kunna känna igen sig i kyrkan. Kyrkans identitet bör därför stärkas kring sina rötter i religionen. Kyrkan bör därför inte heller göra politiska ställningstaganden som kan få medlemmar att lämna kyrkan.

Redan efter Gustav Wasa´s död fick våra modiga kyrkliga ledare, med fara för sin säkerhet, försvara kyrkans nyvunna evangelisk-lutherska identitet, både mot katolicismens återinförande och hans egna söners idéer om kalvinism och liknande läror. Dåtidens biskopar läste flera gånger upp den Augsburgska bekännelsen för att påminna om kyrkans identitet.

Att befästa kyrkans identitet i sina rötter ger utveckling och framgång!

 

 

 

KANDIDATER TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

(1) Per Eckerbom, byggmästare
(2) Bertil Arvidsson, agent möbler & inredning
(3) Lars Lundström, avdelningsdirektör