Foto: Holger.Ellgaard Wikipedia

Storkyrkans fyra tornur

Storkyrkans urverk som driver tornuren har stannats i samband med renoveringen. Urverket som driver uren är unikt då det är en av de få mekaniska verk i kyrkotorn i som fortfarande är i bruk. Urverket kommer att skyddas mot damm genom inplastning.​

Storkyrkans tornurverk är tillverkat 1888 på Linderoths urfabrik. Det är en av Nordens äldsta mekaniska verk som fortfarande tjänstegör.

Urverket är en kopia av det sattes in Storkyrkans torn 1735 då Storkyrkan fick sitt barocka utseende.

Foto: Wikipedia

Urverket är 2,5 meter bred och väger cirka 600 kg. Det består egentligen av tre verk. Det mellersta verket driver gången och till vänster och höger om det sitter verken för kvartsslag respektive timslag.

Nedan ser du korrekt stopptid.

Foto: Louise Linde