Foto: Magnus Aronsson

Samtal & stöd

Diakoni - ett annat ord för Svenska kyrkans sociala arbete

Svenska kyrkan och dess diakoni utgör en viktig del av församlingens arbete. Till diakonerna söker sig människor för att få hjälp och stöd i sin livssituation.

Genom förtroendefulla relationer, där alla människors lika värde tas på allvar och där längtan efter hopp, tillit och nya möjligheter i en människas liv ständigt eftersträvas vill Stockholms domkyrkoförsamling med sin diakoni möta upp och hitta vägar för att ytterligare bidra till att göra staden till en omsorgsfull plats att vistas och bo i. 

Församlingens diakonala verksamhet består bland annat av:

  • Enskilda stödsamtal
  • Själavårdssamtal
  • Ansökan om ekonomiska medel ur de stiftelser som församlingen förvaltar.
  • Hem- och sjukbesök
  • Gemenskap och mötesplatser för daglediga
  • Dagsutflykter för alla åldrar

Diakoner i Stockholms domkyrkoförsamling är Mikael Halldin och Pernilla Landin.

Information
Diakon Mikael Halldin har besökstid varje fredag i Storkyrkan kl 10.00-13.00.

För kontakt på övrig tid kontakta diakonerna direkt:

Jourhavande präst: Tel 112.
Varje dag kl 21-06. Den som ringer får tala med en präst i Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning att tjänstgöra i jouren. Prästerna har tystnadsplikt.

Kyrkans familjerådgivning
Via Kyrkans familjerådgivning kan man få möjlighet att samtala med en familjerådgivare om det som känns svårt i en relation. Alla kan vända sig dit. Domkyrkoförsamlingen står för halva samtalskostnaden för dig som är medlem. För unga vuxna 18-26 år finns möjlighet att komma på samtal till låg kostnad.
www.kyrkansfamiljeradgivning.org

S:ta Clara kyrka 

Varje vardag delar medarbetarna i S:ta Clara kyrka ut mat till 100-150 personer inne i kyrkan. Senare på dagen går en grupp från kyrkan med en kafévagn till Sergels för att möta hemlösa och missbrukare. På Malmskillnadsgatan finns regelbundet ett team för att möta prostituerade kvinnor. Sedan några år driver S:ta Clara kyrka också en ungdomsgård med diakonalt fokus. På ungdomsgården samlas ungdomar från hela Storstockholm.

S:ta Clara kyrka bedriver även Afternoon tea. Verksamheten vänder sig enbart till kvinnor och syftet är att erbjuda en trygg mötes- och växtplats för kvinnor i utsatthet. Varje vardag är dessutom Café S:ta Clara öppet för den som söker gemenskap.   

För mer info om S:ta Clara kyrkas diakoner och samtalstider se clarakyrka.se

Någon att prata med - jourtelefoner

När livet går sönder, när sjukdom, död, skilsmässa eller svek drabbar, när livet känns meningslöst och tomt eller när ensamheten blir en plåga, då är det viktigt att tala med någon.

Ekonomiskt stöd

Hos församlingen finns möjlighet att ansöka om viss ekonomisk hjälp.

Citydiakoni

Citydiakoni är i S:ta Clara kyrka, Klara Östra kyrkogata 7-9. Sista tillfället inför sommaren är fredag den 14 juni,. Citydiakoni öppnar igen den 27 augusti kl.12-15.