Foto: Magnus Aronsson

Samtal & stöd

Diakoni - ett annat ord för Svenska kyrkans sociala arbete

Svenska kyrkan och dess diakoni utgör en viktig del av församlingens arbete. Till diakonerna söker sig människor för att få hjälp och stöd i sin livssituation.

Genom förtroendefulla relationer, där alla människors lika värde tas på allvar och där längtan efter hopp, tillit och nya möjligheter i en människas liv ständigt eftersträvas vill Stockholms domkyrkoförsamling med sin diakoni möta upp och hitta vägar för att ytterligare bidra till att göra staden till en omsorgsfull plats att vistas och bo i. 

Församlingens diakonala verksamhet består bland annat av:

  • Enskilda stödsamtal
  • Själavårdssamtal
  • Ansökan om ekonomiska medel ur de stiftelser som församlingen förvaltar.
  • Hem- och sjukbesök
  • Gemenskap och mötesplatser för daglediga
  • Dagsutflykter för alla åldrar

Diakoner i Stockholms domkyrkoförsamling är Mikael Halldin och Pernilla Landin.

Information
Diakon Mikael Halldin har besökstid varje fredag i Storkyrkan kl 10.00-13.00.

 

För kontakt på övrig tid kontakta diakonerna direkt:

S:ta Clara kyrka 

Varje vardag delar medarbetarna i S:ta Clara kyrka ut mat till 100-150 personer inne i kyrkan. Senare på dagen går en grupp från kyrkan med en kafévagn till Sergels för att möta hemlösa och missbrukare. På Malmskillnadsgatan finns regelbundet ett team för att möta prostituerade kvinnor. Sedan några år driver S:ta Clara kyrka också en ungdomsgård med diakonalt fokus. På ungdomsgården samlas ungdomar från hela Storstockholm.

S:ta Clara kyrka bedriver även Afternoon tea. Verksamheten vänder sig enbart till kvinnor och syftet är att erbjuda en trygg mötes- och växtplats för kvinnor i utsatthet. Varje vardag är dessutom Café S:ta Clara öppet för den som söker gemenskap.   

För mer info om S:ta Clara kyrkas diakoner och samtalstider se clarakyrka.se

Jourhavande präst: Tel 112.
Varje dag kl 21-06. Den som ringer får tala med en präst i Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning att tjänstgöra i jouren. Prästerna har tystnadsplikt.

Kyrkans familjerådgivning
Via Kyrkans familjerådgivning kan man få möjlighet att samtala med en familjerådgivare om det som känns svårt i en relation. Alla kan vända sig dit. Domkyrkoförsamlingen står för halva samtalskostnaden för dig som är medlem. För unga vuxna 18-26 år finns möjlighet att komma på samtal till låg kostnad.
www.kyrkansfamiljeradgivning.org

Seniorträffar under hösten

Varmt välkommen till träffar, eftermiddagskaffe och yoga under hösten med start den 15 september. Här presenterar vi hela programmet! Här går det även att ladda ner en pdf.

Någon håller händerna runt en kaffekopp på bordet.

Ekonomiskt stöd

Hos församlingen finns möjlighet att ansöka om viss ekonomisk hjälp.

Ett par händer som gestikulerar.

Någon att prata med

När livet går sönder, när sjukdom, död, skilsmässa eller svek drabbar, när livet känns meningslöst och tomt eller när ensamheten blir en plåga, då är det viktigt att tala med någon.

Citydiakoni

Tisdagar 11.00-16.00 och fredagar 11.00-14.00 i S:t Jacobs kyrka.