Stockholms domkyrkoförsamling

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon: +46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Samtal & stöd

Diakoni - ett annat ord för Svenska kyrkans sociala arbete

I Gamla Stan-delen är det diakonala arbetet framför allt knutet till äldreverksamhet. Hem- och sjukbesök, regelbundna samlingar för äldre och återkommande dagsutflykter under en dag eller en vecka är exempel på delar av arbetet bland äldre.

Enskilda församlingsbor som hamnat i utsatthet kan också söka extra ekonomiskt stöd ur stiftelser som församlingen förvaltar.
Tyngdpunkten för församlingens övriga diakonala arbete ligger i området kring S:ta Clara kyrka och Sergels torg. Utöver anställda diakonmedarbetare är ett stort antal frivilliga engagerade i cityarbetet.

Varje vardag mellan klockan tio och elva delar medarbetarna i S:ta Clara kyrka ut mat till 100-150 personer på kyrkogården. Senare på dagen, 13.30-14.30, går en grupp från kyrkan med en kafévagn till Sergels för att möta hemlösa och missbrukare. På Malmskillnadsgatan finns regelbundet ett team för att möta prostituerade kvinnor. Sedan några år driver S:ta Clara kyrka också en ungdomsgård med diakonalt fokus. På ungdomsgården som är öppen tisdag och torsdag 15.30 – 18 samlas ungdomar från hela Storstockholm.

På torsdagseftermiddagar driver S:ta Clara kyrka Afternoon tea. Verksamheten vänder sig enbart till kvinnor och syftet är att erbjuda en trygg mötes- och växtplats för kvinnor i utsatthet. En diakon medverkar alltid på Afternoon tea. Varje vardag efter lunch är dessutom Café S:ta Clara öppet för den som söker gemenskap.  

Diakoner i Stockholms domkyrkoförsamling
Mikael Halldin, diakon och Ulf Lindgren, präst tar emot för samtal varje fredag kl 9-12 i Storkyrkan, lilla Sakristian.

I S:ta Clara kyrka arbetar Yvonne Kerygman, Lise-Lotte Bremer och Per Skogfeldt som diakoner.

Yvonne Kerygman tar emot måndag och onsdag kl 10-12, samt udda fredagar 10.30-12.
Lise-Lotte Bremer tar emot tisdag och torsdag 13.30 – 15.
 Per Skogfeldt tar emot onsdagar 13.30-15 samt jämna fredagar 10.30 – 12.

Diakonerna kan nås på sina mejladresser och mobiltelefoner på:
yvonne.kerygman@svenskakyrkan.se, 073-527 16 49
lise-lotte.bremer@svenskakyrkan.se, 079-012 28 12 Per Skogfeldt, S:t Olofs församling, 073-059 59 82.

Skicka sms om de inte svarar på telefon, så återkommer de så snart de har möjlighet.

Jourhavande präst: Tel 112.
Varje dag kl 21-06. Den som ringer får tala med en präst i Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning att tjänstgöra i jouren. Prästerna har tystnadsplikt.

Kyrkans familjerådgivning
www.kyrkansfamiljeradgivning.org