Stockholms domkyrkoförsamlings väl

Nomineringsgruppen Stockholms domkyrkoförsamlings väl har åtta kandidater på sin lista till årets kyrkoval. Här kan du mer om vad de vill.

Samarbete – UTAN PARTIPOLITIK – är den grundläggande hållningen för Stockholms Domkyrkoförsamlingens Väl. Som församlingsbo känner du oss. Vi företräder dig i församlingens verksamheter. Vi värnar om vår församling, som med sin särställning som Domkyrkoförsamling med Storkyrkan som vår katedral, inte ska inlemmas som delförsamling i ett storpastorat.
Vi arbetar för ett gott samarbete med andra församlingar och med andra trossamfund.

Vi verkar för att alla ska känna sig välkomna i våra kyrkor och finna gemenskap i möten med en levande kristen tradition fylld med ett rikt gudstjänstliv och med ett omfattande utbud av liturgisk musik, konsertant musik och körsång.

Vi vill genom ett aktivt diakonalt och pedagogiskt arbete fortsatt bidra till barns och ungas trygghet och lärande. Vi välkomnar alla att delta i de verksamheter som erbjuds: att sjunga i kör, att delta i gudstjänstliv och att lära om vad kristen tradition och kristna värderingar betyder. Vi öppnar dörren för ökad samverkan med skolorna i Gamla stan.

Vi utvidgar vårt diakonala arbete och fortsätter stödja ensamma, utsatta och andra som vid behov får möta våra diakoner och i olika livssituationer få medmänsklig hjälp i samtal eller annan diakonal insats. All seniorverksamhet som bedrivs är uppskattad. Vi behåller våra lunchträffar, föreläsningar och utflykter utan nedskärningar eller andra inskränkningar.

Vi stödjer Katedralakademi där samtal förs om teologi, filosofi och där existentiella och aktuella ämnen debatteras och diskuteras. Vi ser gärna att Katedralakademin når fler, församlingsbor likaväl som boende i andra församlingar.

Vi ska bevara, skydda och förvalta vårt kulturarv, våra kyrkor och de inventarier och ting som finns där sedan århundraden tillbaka. Vi förvaltar våra fastigheter på ett hållbart och miljövänligt sätt och vill med aktiv förvaltning få våra hyresgäster känna sig trygga.

Vi accepterar inte en höjning av kyrkoavgiften.

 

KANDIDATER TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

(1) Beth von Schreeb, läkare
(2) Per Josefson, chefsjurist
(3) Else Maj Eineborg Falk, fil.dr
(4) Britta Wallgren, f.d. apotekschef
(5) Kristina Littke, arkitekt
(6) Kersti Ejeby, läkare
(7) Björn Johansson, köpman
(8) Eva Walla Nathanson, egenföretagare