Foto: Unsplash

Skrivkurs om kristen tro: kan orden leda oss till det heliga?

Formulera dig kring tro i skrift. Du får uppgifter och skriver på egen hand hemma. Sedan möts vi fyra gånger i höst på zoom. Anmälan senast 5 september.

Kristen tro är något som ständigt är i rörelse. Jag tror inte på samma sätt idag som igår, barnets tro övergår i den vuxnes tro. När livet drabbar oss går tron ibland sönder, ibland växer den tvärtom och får ny form och funktion.

I ett samarbete mellan Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö församling och domkyrkoförsamlingen inbjuds du att formulera dig kring tro i skrift. Kan orden leda oss till det heliga? Du får uppgifter och skriver på egen hand hemma. Sedan möts vi fyra gånger i höst på zoom. Vi läser upp delar av det vi skrivit och samtalar om tro och trons föränderlighet. Mellan träffarna på zoom får du enskild återkoppling via mail från en av oss präster: Susanne Forsström Fäldt och Ulf Lindgren.

Förutsättningar: dator med internetuppkoppling, vana att uttrycka dig i skrift och en längtan efter att undersöka vad kristen tro kan tänkas innebära för dig och andra idag.

Datum 8 september, 6 oktober, 3 november och 1 december.
Tid: 19.30–21.00

Webb: via Zoom.
Anmälan: ulf.lindgren@svenskakyrkan.se senast 5 september