Foto: Louise Linde

Siden & Sammet

En serie om fyra delar där vi får träffa Ulf Lindgren på olika ställen i kyrkan där han berättar om våra textilier: från skrudkammaren till prästen.

Mässhaken, som används vid nattvard, speglar sin tid. Ulf Lindgren berättar om mässhakens historia och visar Storkyrkans mässhakar.

Genom tiderna har tyget på altaret förändrats. Ulf Lindgren berättar om förändringen i avsnittet På altaret.

I skrudkammarens lådor finner vi både enkla och exklusiva textilier - varmt välkommen till: I lådorna. Ulf Lindgren berättar.

Skrudkammaren, det hemligaste av alla rummen. I alla fall i Storkyrkan. Där förvarar vi våra äldsta tyger. I Skrudkammaren möter du Ulf Lindgren.