Foto: Louise Linde

Siden & Sammet

En serie om fyra delar där vi får träffa Ulf Lindgren på olika ställen i kyrkan där han berättar om våra textilier: från skrudkammaren till prästen. Varmt välkommen till tredje avsnittet: På altaret.

Genom tiderna har tyget på altaret förändrats. Ulf Lindgren berättar om förändringen i avsnittet På altaret.

I skrudkammarens lådor finner vi både enkla och exklusiva textilier - varmt välkommen till: I lådorna. Ulf Lindgren berättar.

Skrudkammaren, det hemligaste av alla rummen. I alla fall i Storkyrkan. Där förvarar vi våra äldsta tyger. I Skrudkammaren möter du Ulf Lindgren.