Foto: Karl Thorson

Sånger i sommartid från Storkyrkan med Anne Sofie von Otter

Anne Sofie von Otter har tillsammans med Mattias Wager och Fabian Fredriksson gjort en serie inspelningar i Storkyrkan. Karl Thorson film och Staffan Engwall ljud. Sist ut i serien är Vater Unser av Arvo Pärt med Anne Sofie von Otter, Fabian Fredriksson gitarr och Mattias Wager vid orgeln.