Foto: Arne Hyckenberg/Unsplash

Politik och religion

Om bibeltolkningar i politiken och religion i svensk radikalkonservatism

Hanna Stenström, docent och högskolelektor i bibelvetenskap, Enskilda Högskolan Stockholm
Tomas Poletti Lundström, TD i religionshistoria, Uppsala universitet
Ola Larsmo, kulturskribent och författare

I dagens politiska landskap, både i Sverige och globalt, spelar religiöst motiverade aktörer en framträdande roll och får många gånger politiskt inflytande. Ofta hamnar  politisk islam i fokus, men vid detta seminarium vill vi rikta uppmärksamheten mot kristendomen i Sverige och Europa. Hur kan Bibeln tolkas och brukas i politiska debatter exempelvis för att stödja Sverigedemokraternas  migrationspolitik? Vilka ideer om religion är viktiga i svensk radikalkonservatism? Hur kan dessa sätt att förstå kristen tradition bemötas? 

Datum: Lördag 22 april
Tid: 13.00–16.00

Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

I samarbete med Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm.