Foto: Unsplash

Om att vara verkligt närvarande

En söndag riktar vi in oss på att utforska tänkandet om sökande efter verklig närvaro.

Värd: sabina koij, domkyrkolektor

Det talas mycket om att människan idag lever i en tid splittring, distraktion och ett överskott av information. Att vi inte ger oss själva och varandra tid att vara verkligt närvarande. Men vart tar människans själ vägen när tempot hela tiden skruvas upp? Vilka existentiella resurser står till buds när själen går i exil? Hur ska vi hitta hem till oss själva i otåligheternas tid?

Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi och omvärldsbevakare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys.

Söndag 14 november tid: 13.00–14.30, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan