Foto: Andréas Lindström

Storkyrkan rustas hösten 2020

Ett nytt tak ska läggas, tornet ska putsas om, fasaden målas om, skadad sten ska lagas i den mån det är möjligt, annars ska den bytas ut. Dessutom ska detaljer i fasaddekoren som försvann vid den stora renoveringen i början av 1900-talet tas fram.

2009 renoverades Storkyrkans interiör. Nu är det exteriörens tur. På många höll sitter putsen lös. Under två och ett halvt år har till exempel tre ton puts plockats bort från fasaden eftersom den sitter löst på sina ställen.

I den renovering som påbörjas under hösten 2020 kommer skadad sten lagas i den mån det är möjligt, annars ska den bytas ut. Tornet ska putsas om och ska fasaden målas om. Ett nytt tak ska läggas.

En stor skillnad när renoveringen är avslutad kommer att vara färgen. Kyrkan kommer att få en rosa ton och den i dag grönt ärgade tornhuven kommer att bli mörkt kopparröd.

Byggnadsantikvarie Max Laserna har gjort en mycket noggrann färgundersökning och analyserat den gamla färgens uppbyggnad bland annat genom att gå igenom inköpslistor från 1700-talet. Max Laserna har även hittade väggfragment, putsbitar på knappt 5x5 centimeter, som var orört sedan 1743, med originalfärgen.

Relationen till stadsbilden är en viktig faktor den ursprungliga, rosa barockkulören bidrar till en helhet ihop med bland annat Slottet och Riksdagshuset. När det gäller färgbytet har det har hållits samrådsmöten med såväl Skönhetsrådet som länsstyrelsen, Fastighetsverket, Stadsmuseet och stadsbyggnadskontoret.

Under denna renovering ska även detaljer som försvann vid den stora renoveringen i början av 1900-talet tas fram.


Renovering planeras påbörjas under hösten 2020. Mer information om denna renovering kommer.