Foto: Mikael M Johansson

Ny domprost - Jonas Eek

Nyhet Publicerad

Stockholms domkyrkoförsamlings nya domprost heter Jonas Eek och tillsattes den 22 maj.

Tillsättningsnämnden har den 22 maj erbjudit Jonas Eek tjänsten som domprost i Stockholms domkyrkoförsamling. Jonas Eek har accepterat uppdraget.

Ytterligare information kommer inom kort.

För frågor kontakta: 
Beth von Schreeb, vice ordförande I tillsättningsnämnden tillika ordförande i Stockholms domkyrkoförsamling kyrkoråd.
Tfn: 070-293 19 48
E-post:  beth.vonschreeb@svenskakyrkan.se

 

New Dean - Jonas Eek 
The new dean of Stockholm Cathedral Parish is Jonas Eek, who was appointed on May 22.

On May 22, the Appointment Committee offered Jonas Eek the position of dean in Stockholm Cathedral Parish. Jonas Eek has accepted the assignment.

Further information will be provided shortly.

For questions, please contact:
Beth von Schreeb, Vice Chairman of the Appointment Committee and Chairman of the Stockholm Cathedral Parish Church Council.
Phone: 070-293 19 48
Email: beth.vonschreeb@svenskakyrkan.se