Foto: Andréas Lindström

Angående tvist efter försäljning av gårdshus på Själagårdsgatan

Svea hovrätt slår fast att det inte var avsikten att gatuhuset skulle ingå i försäljningen av gårdshuset på Själagårdsgatan 7. Hovrätten tilldömer församlingen full ersättning för rättegångskostnaderna i hovrätten.

Bakgrund:

2003 säljer Stockholms domkyrkoförsamling ett gårdshus på Själagårdsgatan 7 till företaget Androm AB. Gårdshuset är på 54 kvadrat och ligger på innergården på Själagårdsgatan 7. Försäljningssumman var 550 000 kr.

10 år senare, 2013, hör Androm AB av sig och hävdar att de även äger det gatuhus från 1600-talet som ligger i anslutning till gårdshuset på Själagårdsgatan 7. Gatuhuset rymmer fyra hyresrätter och en lokal.

Ett påstående som Stockholms domkyrkoförsamling anser är helt felaktigt. Stockholms domkyrkoförsamling valde därför att stämma Androm AB i tingsrätten 2014. Den juridiska processen avslutades med huvudförhandlingar och en dom i Stockholms tingsrätt i september 2018.

Stockholms domkyrkoförsamling ansåg dock att domsbeslutet var fel och begärde prövningstillstånd för att överklaga tingsrättens dom till Svea hovrätt.

Hovrätten gav prövningstillstånd, och januari 2021 inleddes förhandlingarna. 15 februari 2021 bifaller hovrätten, med ändring av tingsrättens dom, församlingens yrkande om att försäljningen bara avsåg gårdshuset och inte gatuhuset.

Hovrätten har också tilldömt församlingen full ersättning för rättegångskostnaderna i hovrätten samt befriat församlingen från skyldigheten att ersätta Androm AB:s rättegångskostnader i tingsrätten. Församlingen tilldöms även ersättning för del av sina rättegångskostnader i tingsrätten.

UPPDATERING MARS 2021
Hovrättens dom har överklagats till Högsta domstolen av Androm AB.
Stockholm domkyrkoförsamling har också valt att gått in med en överklagan på de delar som Hovrätten inte hörsammade i församlingens framställning.

För att överklagandet ska prövas krävs dock att Högsta domstolen först meddelar prövningstillstånd.