Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon:+46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Angående tvist efter försäljning av gårdshus på Själagårdsgatan

Stockholms domkyrkoförsamling har överklagat tingsrättens dom avseende tvist kring försäljning av ett gårdshus på Själagårdsgatan till Svea hovrätt.

Bakgrund:

2003 säljer Stockholms domkyrkoförsamlings ett gårdshus på Själagårdsgatan 7 till företaget Androm AB. Gårdshuset är på 54 kvadrat och ligger på innergården på Själagårdsgatan 7. Försäljningssumman var 550 000 kr.

10 år senare, 2013, hör Androm AB av sig och hävdar att de även äger det gatuhus från 1600-talet som ligger i anslutning till gårdshuset på Själagårdsgatan 7. Gatuhuset rymmer fyra hyresrätter och en lokal.

En påstående som Stockholms domkyrkoförsamling anser är helt felaktigt. Stockholms domkyrkoförsamling valde därför att stämma Androm AB i tingsrätten 2014. Den juridiska processen avslutades med huvudförhandlingar och en dom i Stockholms tingsrätt i september 2018.

Stockholms domkyrkoförsamling anser dock att domsbeslutet är fel och har begärt prövningstillstånd för att överklaga tingsrättens dom till Svea hovrätt.