Foto: Andreas Lindström

Andakt "Trons kraft"

"Tro hänger ihop med hopp" - andakt från Storkyrkan med domkyrkokaplan Kristina Ljunggren på temat "Ttrons kraft". Nittonde söndagen efter trefaldighet.

Tjugonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Att leva tillsammans

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Tobit kapitel 10, vers 7-13

Men hon svarade: ”Låt mig vara! Försök inte lura mig, min pojke är död.” Varje dag sprang hon ut och såg bortåt vägen där hennes son hade försvunnit, och hon vägrade att äta. När solen gick ner kom hon in, och hon klagade och grät hela natten och kunde inte sova. Raguel svarade: ”Stanna här, min pojke, stanna kvar hos mig, jag skall skicka folk till din far Tobit med underrättelser om dig.” — ”Nej, aldrig”, sade Tobias, ”jag ber dig att du låter mig resa härifrån till min far.” Då lät Raguel det bli så: Tobias fick ta sin hustru Sara och hälften av Raguels egendom, tjänare och tjänsteflickor, kor och får, åsnor och kameler, kläder, pengar och husgeråd. Han önskade dem lycklig resa och gav Tobias sin avskedshälsning: ”Lycka till, min pojke, lycklig resa! Må himlens herre låta allt gå väl för er, för dig och för din hustru Sara. Måtte jag få se era barn innan jag dör.” Och till sin dotter Sara sade han: ”Visa aktning för din svärfar och svärmor, min dotter, ty från denna stund är de dina föräldrar, alldeles som vi som gav dig livet. Gå i frid, min dotter. Måtte jag bara få höra gott om dig så länge jag lever.” Efter denna avskedshälsning lät han dem ge sig av. Så lämnade Tobias Raguels hus frisk och glad, och han prisade himlens och jordens herre, som råder över allt, för att hans resa hade gått lyckligt. Han prisade också Raguel och hans hustru Edna och sade: ”Måtte det lyckas mig att hedra dem så länge de lever.”

Epistel

Andra Timotheosbrevet kapitel 1, vers 3-5

Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt, och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike; jag är viss om att den finns också hos dig.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 13, vers 53-57

När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad, och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sade: ”Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta?” Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: ”En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 68, vers 5-7

Sjung till Guds ära, lova hans namn, hylla honom som rider på molnen! Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader, änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning. Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka, men upprorsmännen får bo i öknen.

Tidigare andakter

Andakt från Storkyrkan med diakon Mikael Halldin på temat "lovsång" - Tacksägelsedagen

Andakt "Tacksamhet är grundtonen"

Andakt från Storkyrkan med diakon Mikael Halldin på temat "lovsång" - Tacksägelsedagen

"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem"
Andakt från Storkyrkan med Kristina Ljunggren på temat "Medmänniskan" - Trettonde  söndagen efter trefaldighet.

Andakt "Medmänniskan"

"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem" Andakt från Storkyrkan med Kristina Ljunggren på temat "Medmänniskan" - Trettonde söndagen efter trefaldighet.

"Evangelium handlar om varma hjärtan och sunt förnuft". Andakt från Storkyrkan med Hans Ulfvebrand på temat "Friheten i Kristus" - tolfte söndagen efter trefaldighet.

Andakt "Friheten i Kristus"

"Evangelium handlar om varma hjärtan och sunt förnuft". Andakt från Storkyrkan med Hans Ulfvebrand på temat "Friheten i Kristus" - tolfte söndagen efter trefaldighet.

Andakt från Storkyrkans källare med Ulf Lindgren på temat "tro och liv".
Elfte söndagen efter trefaldighet

Andakt "tro och liv"

Andakt från Storkyrkans källare med Ulf Lindgren på temat "tro och liv". Elfte söndagen efter trefaldighet

"Vad är då en människa?" - andakt från Storkyrkan med Hans Ulfvebrand på temat "goda förvaltare".

Andakt "goda förvaltare"

"Vad är då en människa?" - andakt från Storkyrkan med Hans Ulfvebrand på temat "goda förvaltare".

”Kärlek hör ihop med andlig klarsyn - att se vilken är min väg att följa kärleken.” Andakt från Storkyrkan med Kristina Ljunggren på temat andlig klarsyn.

Andlig klarsyn

”Kärlek hör ihop med andlig klarsyn - att se vilken är min väg att följa kärleken.” Andakt från Storkyrkan med Kristina Ljunggren på temat andlig klarsyn.

 Kristi förklarings dag. Medverkande Hans Ulfvebrand.

Andakt söndag 26 juli

Kristi förklarings dag. Medverkande Hans Ulfvebrand.

 Sjätte söndagen efter trefaldighet. Medverkande Kristina Ljunggren.

Andakt söndag 19 juli

Sjätte söndagen efter trefaldighet. Medverkande Kristina Ljunggren.

"Sänd mig" Apostladagen. Medverkande Ulf Lindgren.

Andakt söndag 12 juli

"Sänd mig" Apostladagen. Medverkande Ulf Lindgren.

"Att inte döma". Fjärde söndagen efter trefaldighet. Medverkande Pernilla Landin.

Andakt söndag 5 juli

"Att inte döma". Fjärde söndagen efter trefaldighet. Medverkande Pernilla Landin.

Tredje söndagen efter trefaldighet. Medverkande Sabina Koij

Andakt söndag 28 juni

Tredje söndagen efter trefaldighet. Medverkande Sabina Koij

Den helige Johannes Döparens dag. Medverkande Sabina Koij

Andakt söndag 21 juni

Den helige Johannes Döparens dag. Medverkande Sabina Koij

Tema: Skapelsen. Medverkande Ulf Lindgren.

Andakt Midsommardagen

Tema: Skapelsen. Medverkande Ulf Lindgren.

Tema: Vårt dop. Medverkande Kristina Ljunggren

Andakt första söndagen efter trefaldighet

Tema: Vårt dop. Medverkande Kristina Ljunggren

Medverkande Mikael Halldin

Andakt Heliga trefaldighets dag

Medverkande Mikael Halldin