Andakt Palmsöndagen

"Hosianna, ett rop som betyder både hjälp, rädda oss och tack för den hjälp som ska komma." Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan domkyrkokaplan Kristina Ljunggren.

FLER ANDAKTER

"Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud." Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan domkyrkolektor Sabina Koij.

Andakt Jungfru Marie bebådelsedag

"Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud." Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan domkyrkolektor Sabina Koij.

”Det som sker här är delandets mirakel. När en börjar ge av sitt, skapar det viljan hos de andra att också ge av det som de har. Då blir det ett överflöd.” Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan domkyrkolektor Sabina Koij.

Andakt Midfastosöndagen

”Det som sker här är delandets mirakel. När en börjar ge av sitt, skapar det viljan hos de andra att också ge av det som de har. Då blir det ett överflöd.” Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan domkyrkolektor Sabina Koij.

"Att försöka förmedla hopp är ett hopp i sig." Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med diakon Mikael Halldin.

Andakt tredje söndagen i fastan

"Att försöka förmedla hopp är ett hopp i sig." Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med diakon Mikael Halldin.

"Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.” Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkolektor Sabina Koij.

Andakt Första söndagen i fastan

"Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.” Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkolektor Sabina Koij.

”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkolektor Sabina Koij.

Andakt Andra söndagen i fastan

”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkolektor Sabina Koij.

"Då kan de här 40 dagarna före påsk bli till en tid då vi ser tydligare vad som är viktigt i våra liv just nu." Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkokaplan Ulf Lindgren.

Andakt Askonsdagen

"Då kan de här 40 dagarna före påsk bli till en tid då vi ser tydligare vad som är viktigt i våra liv just nu." Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkokaplan Ulf Lindgren.

”Modet att stå upp när förföljelse hotar.” Välkommen att vara med på en digital andakt från Själakoret i Storkyrkan med domkyrkokaplan Ulf Lindgren.

Andakt Fastlagssöndagen

”Modet att stå upp när förföljelse hotar.” Välkommen att vara med på en digital andakt från Själakoret i Storkyrkan med domkyrkokaplan Ulf Lindgren.

"Låt inte mörkret hindra dig att söka ljuset. När du funnit det, låt andra se." Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkolektor Sabina Koij.

Andakt Kyndelsmässodagen

"Låt inte mörkret hindra dig att söka ljuset. När du funnit det, låt andra se." Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkolektor Sabina Koij.

"Vad vill du? Vad längtar du efter? Vad är viktigt för dig?" Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkolektor Sabina Koij.

Andakt tredje söndagen efter trettondedagen

"Vad vill du? Vad längtar du efter? Vad är viktigt för dig?" Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkolektor Sabina Koij.

"Gud är den där kraften, energin, sammanhanget som binder samman allt utan att synas, utan att märkas, men genom att vara får den allt annat också att vara.” 
Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkokaplan Ulf Lindgren.

Andakt andra söndagen efter trettondedagen

"Gud är den där kraften, energin, sammanhanget som binder samman allt utan att synas, utan att märkas, men genom att vara får den allt annat också att vara.” Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkokaplan Ulf Lindgren.

”Då är det du och jag som av Gud har blivit utsända att vara den som befriar de fångna.” Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkokaplan Ulf Lindgren.

Andakt söndag efter trettondedag jul

”Då är det du och jag som av Gud har blivit utsända att vara den som befriar de fångna.” Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkokaplan Ulf Lindgren.

”Vi är många, liksom de vise männen, som behöver bryta upp ur invanda tankemönster och ställa om vårt sätt att förhålla oss till livet.” Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med Marika Markovitz, domprost och Filip Graden, cello.

Andakt Trettondedag jul

”Vi är många, liksom de vise männen, som behöver bryta upp ur invanda tankemönster och ställa om vårt sätt att förhålla oss till livet.” Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med Marika Markovitz, domprost och Filip Graden, cello.

"Idag är det tredje dagen på det nya året. Ett nyfött år som vi hoppas på ska bli bättre än det förra, ett friskare år, ett gladare år." Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkokaplan Kristina Ljunggren.

Andakt söndag efter nyår

"Idag är det tredje dagen på det nya året. Ett nyfött år som vi hoppas på ska bli bättre än det förra, ett friskare år, ett gladare år." Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkokaplan Kristina Ljunggren.

"Vi får börja det nya året i Jesu namn. Varje gång vi använder det namnet påminns vi om att Gud har varit människa, att Gud har haft ett vanligt namn. I Jesu namn går vi in i ett nytt år"
Välkommen att vara med på en digital andakt på nyårsdagen från Storkyrkan med biskop Andreas Holmberg.

Nyårsandakt

"Vi får börja det nya året i Jesu namn. Varje gång vi använder det namnet påminns vi om att Gud har varit människa, att Gud har haft ett vanligt namn. I Jesu namn går vi in i ett nytt år" Välkommen att vara med på en digital andakt på nyårsdagen från Storkyrkan med biskop Andreas Holmberg.

Andakt från Storkyrkan med Berith Öhrnberg.

Andakt - Söndag efter jul

Andakt från Storkyrkan med Berith Öhrnberg.

Andakt från Storkyrkan med domkyrkokaplan Ulf Lindgren.

Andakt - Annandag jul

Andakt från Storkyrkan med domkyrkokaplan Ulf Lindgren.

Andakt från Storkyrkan med domkyrkolektor Sabina Koij.

Andakt - Juldagen

Andakt från Storkyrkan med domkyrkolektor Sabina Koij.

Andakt från Storkyrkan med domprost Marika Markovits.

Andakt - Julnatten

Andakt från Storkyrkan med domprost Marika Markovits.

Andakt från Storkyrkan med domkyrkokaplan Kristina Ljunggren och sång av Elisabeth Ljunggren Kurbany.

Andakt - Julafton

Andakt från Storkyrkan med domkyrkokaplan Kristina Ljunggren och sång av Elisabeth Ljunggren Kurbany.