Foto: Andréas Lindström

Andakt "Guds kärlek"

”Det finns en ström av liv som aldrig sinar – Guds kärlek. Jag har fått se så mycket under mina år som utgått från det här templet. Nu när jag lämnar min tjänst vet jag att min tid är över, men Guds flöde fortsätter med oförminskad kraft”. Andakt inför Domssöndagen från Storkyrkan med Hans Ulfvebrand (hans sista i tjänst som domprost)

Första söndagen i advent

Den första söndagen i advent berättar om hur Jesus som vuxen rider in i Jerusalem för att fira den judiska påsken, den händelse som skedde alldeles innan det vi firar under påsken. Han kommer ridande på en åsna och vill frid och fred istället för död och blod.

Tema

Ett nådens år

Liturgisk färg

Vit. Byte till violett/blå efter kl 18

Altardekoration

På altaret ställer vi vita blommor och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Sakarja kapitel 9, vers 9-10

Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände.

Epistel

Romarbrevet kapitel 13, vers 11-14

Ni vet ju ändå vad tiden lider: det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 21, vers 1-9

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: 'Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.' Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: 'Hosianna' Davids son! 'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.' Hosianna i höjden!

Psaltaren

Psaltaren psalm 24, vers 1-10

Av David, en psalm. Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. Det är han som har lagt dess grund i havet och fäst den över de strömmande vattnen. Vem får gå upp till Herrens berg, vem får gå in i hans tempel? Den som har skuldlösa händer och rent hjärta, som inte håller sig till falska gudar och aldrig har svurit falskt. Han får välsignelse av Herren och riklig lön av Gud, sin räddare. Här är det släkte som sökt sig till Herren, som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud. Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in! Vem är då ärans konung? Det är Herren, den väldige hjälten, Herren, väldig i strid. Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in! Vem är han, ärans konung? Det är Herren Sebaot, han är ärans konung.

Tidigare andakter

 Andakt från Storkyrkan med diakon Pernilla Landin på temat "Vaksamhet och väntan". Söndagen före Domssöndagen

Andakt "Vaksamhet och väntan"

Andakt från Storkyrkan med diakon Pernilla Landin på temat "Vaksamhet och väntan". Söndagen före Domssöndagen

 Andakt från Storkyrkan med kyrkvärd Carl Wretenblad på temat "Frälsningen". Tjugoandra söndagen efter trefaldighet.

Andakt "Frälsningen"

Andakt från Storkyrkan med kyrkvärd Carl Wretenblad på temat "Frälsningen". Tjugoandra söndagen efter trefaldighet.

Andakt från Storkyrkan med diakon Mikael Halldin på temat "lovsång" - Tacksägelsedagen

Andakt "Tacksamhet är grundtonen"

Andakt från Storkyrkan med diakon Mikael Halldin på temat "lovsång" - Tacksägelsedagen

"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem"
Andakt från Storkyrkan med Kristina Ljunggren på temat "Medmänniskan" - Trettonde  söndagen efter trefaldighet.

Andakt "Medmänniskan"

"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem" Andakt från Storkyrkan med Kristina Ljunggren på temat "Medmänniskan" - Trettonde söndagen efter trefaldighet.

"Evangelium handlar om varma hjärtan och sunt förnuft". Andakt från Storkyrkan med Hans Ulfvebrand på temat "Friheten i Kristus" - tolfte söndagen efter trefaldighet.

Andakt "Friheten i Kristus"

"Evangelium handlar om varma hjärtan och sunt förnuft". Andakt från Storkyrkan med Hans Ulfvebrand på temat "Friheten i Kristus" - tolfte söndagen efter trefaldighet.

Andakt från Storkyrkans källare med Ulf Lindgren på temat "tro och liv".
Elfte söndagen efter trefaldighet

Andakt "tro och liv"

Andakt från Storkyrkans källare med Ulf Lindgren på temat "tro och liv". Elfte söndagen efter trefaldighet

"Vad är då en människa?" - andakt från Storkyrkan med Hans Ulfvebrand på temat "goda förvaltare".

Andakt "goda förvaltare"

"Vad är då en människa?" - andakt från Storkyrkan med Hans Ulfvebrand på temat "goda förvaltare".

”Kärlek hör ihop med andlig klarsyn - att se vilken är min väg att följa kärleken.” Andakt från Storkyrkan med Kristina Ljunggren på temat andlig klarsyn.

Andlig klarsyn

”Kärlek hör ihop med andlig klarsyn - att se vilken är min väg att följa kärleken.” Andakt från Storkyrkan med Kristina Ljunggren på temat andlig klarsyn.

 Kristi förklarings dag. Medverkande Hans Ulfvebrand.

Andakt söndag 26 juli

Kristi förklarings dag. Medverkande Hans Ulfvebrand.

 Sjätte söndagen efter trefaldighet. Medverkande Kristina Ljunggren.

Andakt söndag 19 juli

Sjätte söndagen efter trefaldighet. Medverkande Kristina Ljunggren.

"Sänd mig" Apostladagen. Medverkande Ulf Lindgren.

Andakt söndag 12 juli

"Sänd mig" Apostladagen. Medverkande Ulf Lindgren.

"Att inte döma". Fjärde söndagen efter trefaldighet. Medverkande Pernilla Landin.

Andakt söndag 5 juli

"Att inte döma". Fjärde söndagen efter trefaldighet. Medverkande Pernilla Landin.

Tredje söndagen efter trefaldighet. Medverkande Sabina Koij

Andakt söndag 28 juni

Tredje söndagen efter trefaldighet. Medverkande Sabina Koij

Den helige Johannes Döparens dag. Medverkande Sabina Koij

Andakt söndag 21 juni

Den helige Johannes Döparens dag. Medverkande Sabina Koij

Tema: Skapelsen. Medverkande Ulf Lindgren.

Andakt Midsommardagen

Tema: Skapelsen. Medverkande Ulf Lindgren.

Tema: Vårt dop. Medverkande Kristina Ljunggren

Andakt första söndagen efter trefaldighet

Tema: Vårt dop. Medverkande Kristina Ljunggren

Medverkande Mikael Halldin

Andakt Heliga trefaldighets dag

Medverkande Mikael Halldin