Foto: eget

Carl-Axel Dominique i möte med Olivier Messiaen

Carl-Axel Dominique spelar Olivier Messiaens Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus i Storkyrkan den 25/12 kl 15.00 för 40e gången. Läs den fantastiska historien om mötet där verket blev en bro mellan kompositören och dess urtolkare.

Historien är en av de märkligaste och storslagen i sitt slag. Det hela började redan på 1950-talet då Carl-Axel och Monica Dominique var studenter på Musikhögskolan. Helt plötsligt hör de någon som spelar klassisk orgelmusik med jazzkänsla. De stannar till och bestämmer sig snabbt för att springa in och lyssna. Där sitter en organist och spelar ett stycke av Olivier Messiaen.

Där fanns det något, en känsla som gick rakt in. Stycket hade en blandning som Carl-Axel blev fascinerad av – improvisatoriskt, jazzigt men ändå modernt klassiskt.  

Några år efter det att Carl-Axel avslutade sin utbildning började han spela verk av Olivier Messiaen. Ytterligare en tid gick innan han tog sig an Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus (Tjugo betraktelser över Jesusbarnet). I början spelade han verket som Olivier Messiaen själv hade tänkt, i kombination med andra kompositörer. Snart gick han över till att spela det i sin helhet.  

På omvägar hörde Olivier Messiaen talas om denna Carl-Axel Dominique som spelade verket i sin helhet – vilket inte riktigt var tänkt. Kontakt upptogs och ledde fram till ett alldeles unikt samarbete i mitten av 1980-talet. I form av möten och spelningar överfördes essensen i stycket. Till slut hade Olivier Messiaen överlämnat verket till Carl-Axel - något man väldigt sällan gör inom de olika konstinriktningarna. Att hitta någon som förstår komplexiteten, ens tankar kring sitt verk och sin person är väldigt unikt. Att vara mottagaren som ska föra vidare någon annans verk på detta sätt innebär ett enormt ansvar.

Olivier Messiaen (1908-1992) arbetade själv som organist, kompositör och musiklärare. Han var också religiös och hade en dragning mot mystik. Detta speglas även in i hans musik där han blandade och inspirerades av världens musik som t ex balinesiska rytmer. Hans kompositioner är ofta byggda på improvisation. Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus är en resa i tid, i färger, i olika religioner, i bilder. En komposition som är dynamisk, rik och fantasifull. En spegling av Olivier Messiaen själv som överförts till Carl-Axel. 

Olivier Messiaen var även synestetiker, vilket innebär att två eller flera sinnen är sammankopplade. För Messiaen var färgsinnet kopplat till klanger och detta är något som märks i hans musik. Han var dessutom tidigt influerad av teater. Detta gör hans musik ännu mer berättande och bildlig. Han arbetade mycket med natur, speciellt fågelsång, och använde pianot som en hel orkester. "Melodin är musikens drottning", brukade Olivier Messiaen säga och Carl-Axel tillägger det outsagda att rytmiken - det är kungen.  

Från tidigt 1960-tal har Carl-Axel spelat och gjort framträdanden med Olivier Messiaens verk. Carl-Axels första skivinspelning med Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus ägde rum i början av 1970-talet. 

Att spela denna typ av musik är att själv låta sig föras med i resan bortom det ordinära, till andra platser, till andra tider. Att låta sig förundras, upptäcka och överraskas.   

Upplev denna fantastiskt extraordinära resa med Carl-Axel Dominique på juldagen under Storkyrkans valv.  

Lördag 25 december (juldagen) kl 15.00 Storkyrkan
O Messiaen: Vingt regards sur l'enfant-Jésus
Carl-Axel Dominique piano
Konsertlängd: 2 tim
Biljettpris: 170 kr
Beställ dina biljetter här!

Se gärna dokumentären om Carl-Axel Dominiques besök hos Olivier Messiaen. 
Den finner du här!