Ludvig Jönssondagen

Pastor primarius i Stockholm Ludvig Jönsson föddes 7 november 1923 och det vill Katedralakademin i samarbete med Stockholms stift uppmärksamma genom en minnesdag där olika röster berättar om den betydelse Ludvig Jönsson har haft för svenskt kyrkoliv. Söndag 12 november kl 12.30–17.00, Storkyrkosalen. Anmälan senast den 8 november.

12.30 Lunch

13.00 Ludvig Jönsson i prediksstolen
Sabina Koij domkyrkolektor

13.30 Fikapaus.
Kaffe, te och kaka. 

14.00 Hur minns vi Ludvig Jönsson, vem var han och vad betydde han för mig? 
Panelsamtal med docent Ann-Louise Eriksson, präst Ma Oftedal, biskop emeritus Lennart Koskinen.

14.45 Paus

15.00 Ludvig Jönsson - kärlekens predikant och sen då? 
Att förvalta och inspireras av ett homiletiskt arv som ständigt utmanar och berikar!
Sven Milltoft, kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling och psykoanalytiker 

15.45 Paus 

16.00 Vilken betydelse har Ludvig Jönssons teologi för idag? 
Vilka avtryck har han gjort? 
Panelsamtal med biskop Andreas Holmberg, docent Ann-Louise Eriksson, domprost, emeritus Hans Ulfvebrand, kyrkoherde Sven Milltoft och biskop emerita Caroline Krook 

Dagen inleds med högmässa i Storkyrkan kl 11.00
Sabina Koij och gästpredikant Ann-Louise Eriksson

MEDVERKANDE
Ann-Louise Eriksson docent
Lennart Koskinen biskop emeritus
Sven Milltoft kyrkoherde, psykoanalytiker 
Andreas Holmberg biskop
Ma Oftedal präst
Hans Ulfvebrand domprost emeritus
Caroline Krook biskop emerita
Sabina Koij domkyrkolektor

Söndag 12 november kl 12.30–17.00, Storkyrkosalen
Obs! Anmälan krävs
Uppge vid anmälan om du vill ha lunch. Vegetarisk wrap och dricka 80 SEK. Betalas med swisch på plats. Anmälan senast den 8 november till sabina.koij@svenskakyrkan.se  

 

Symposium på sigtunastiftelsen lördag 11 november

Vår Lösen grundades av Ungkyrkorörelsen 1909 och den första utgåvan av tidskriften gavs ut 1910 genom Kyrkliga Frivilligkåren i Uppsala. Ur ett kristet humanistiskt och ekumeniskt perspektiv och genom en etisk, kulturell och tvärvetenskaplig dialog fångade tidskriften under nästan ett sekel upp aktuella ämnen inom livsåskådning, kultur och samhällsfrågor. När tidskriften lades ned vid millennieskiftet efter ett sekellångt kultursamtal hade den haft sammantaget åtta redaktörer under sju perioder. Tidskriften utgör fortfarande en viktig källa för forskare från flera olika discipliner. Ludvig Jönsson var en av dom ( 1954–1960 ).

Sigtunastiftelsens Bibliotek och Arkiv kommer att presentera en exposé över tidskriften Vår Lösens omslag från dess första utgåva till dess sista. Dessutom visas en utställning där tidskriftens åtta redaktörer, bland andra, Ludvig Jönsson, lyfts fram.

Mer info om symposiet finns hos sigtunastiftelsen.se