Livesänd gudstjänst: Tredje söndagen i påsktiden

Direkt från Storkyrkan söndagen den 18:e april kl 11.00 med domkyrkokaplan Ulf Lindgren, domkyrkokantor Gary Graden och domkyrkoorganist Mattias Wager. Här hittar du länken!

Medverkande:
Ulf Lindgren domkyrkokaplan

Gary Graden domkyrkokantor

Mattias Wager domkyrkoorganist