Länge leve barocken - Storkyrkan tillbaka till 1740

Kom och lyssna till den fascinerande berättelsen om varför den gotiska tegelkyrkan fick en romersk utsida och hur den förestående renoveringen kommer att ta sig an utmaningar kring val av färg, koppar och sten. Ulf Lindgren guidar och berättar: torsdagen den 24 september kl 18.00 och lördagen den 26 september kl 15.00 2020. Detta evenemang har genomförts.

Foto: Louise Linde

En omfattande renovering av Storkyrkan har just inletts. Under två år kommer inte bara putsen att ersättas och söndriga kopparplåtar att bytas.Målet är att återge Storkyrkans dess ursprungliga barockdräkt från 1700-talets mitt.