Ett samtal inför kyrkovalet 2021: Vem bestämmer i kyrkan?

Kan man bedriva politik i kyrkan? Är inte kyrkan redan alltför politiserad? Egentligen står begreppet politik för medborgerligt ansvarstagande. Kyrkopolitik betyder då att ta aktivt ansvar för kyrkans tro och liv. Docent Eskil Franck samtalar med Amanda Carlshamre (POSK), Hans Ulfvebrand (BA) och Wanja Lundby-Wedin (S) om hur de ser på sin roll, vad som driver dem i deras engagemang och vad de vill åstadkomma.

Värd: Normunds Kamergrauzis, td, domkyrkoteolog

Vem bestämmer i kyrkan?

Det gör väl Gud?! Gud är såklart överordnad allt annat i kyrkan. Men när det gäller tillämpningen i vardagen och kyrkans konkreta verksamhet? Biskopar och präster? Så var det förr och fortfarande har de stort inflytande när det handlar om den teologiska professionaliteten. Men i allt övrigt?

Vad en politiker är för något har vi en ganska bra bild av genom medias debatter, intervjuer och reportage. Men en kyrkopolitiker? Kan man bedriva politik i kyrkan? Är inte kyrkan redan alltför politiserad? Egentligen står begreppet politik för medborgerligt ansvarstagande. Kyrkopolitik betyder då att ta aktivt ansvar för kyrkans tro och liv. Och en kyrkopolitiker är en som gör just det, inröstad i något av kyrkans beslutsorgan. Hen tillhör då oftast en kyrklig gruppering som drivs av vissa ideal med tydliga målsättningar.

Lyssna till hur tre kyrkopolitiker ser på sin roll, vad som driver dem i deras engagemang och vad de vill åstadkomma. Samtalet är ett försök att komma lite under den agitatoriska ytan och se deras personliga koppling till det kyrkopolitiska åtagandet.

Docent Eskil Franck i samtal med Amanda Carlshamre, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), Hans Ulfvebrand, Borgerligt alternativ (BA) och Wanja Lundby-Wedin, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S).

Samtalet genomfördes söndag 12 september i Storkyrkosalen och går att se i efterhand här.