Foto: Arne Hyckenberg/Unsplash

Kyrkor, akademi och vetenskap tillsammans för klimatet

Under tre söndagar lyfter vi ämnen som: "Klimatkrisen och skapelsen ur ett naturvetenskapligt perspektiv", "Gråstensteologi" och "När lagen skyddar naturen: Faith for ecocide law"

Klimatkrisen och skapelsen ur ett naturvetenskapligt perspektiv 

Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi, Stockholms universitet 

Föreläsningen är en resa genom geologisk tid och universum med syfte att reflektera över skapelsens omfattning både i rum och tid. Han kommer att fokusera på jordens unika plats i skapelsen och hur jordens klimat regleras av flera sammanvävda naturliga cykler på ett sätt som gör att liv finns och att liv har funnits i flera miljarder år. Hur vi människor rubbar dessa naturliga kretslopp och genom att göra det riskerar vi vår egen existens och existensen av de andra 8,7 miljoner arterna vi delar skapelsen med. Vi ska å ena sidan känna klimatkrisen och hur den smyger sig omkring oss, och å andra sidan få en viss trygghet i att klimatkrisen ändå kan lösas med omedelbar handling.

Datum: Söndag 12 februari
Tid: 13.00–14.30

Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

Gråstensteologi

Petra Carlsson, professor i systematisk teologi, Teologiska högskolan Stockholm

Utifrån Werner Aspenströms dikt Ikaros och gossen Gråsten presenterar Petra Carlsson tankar från sin senaste bok där hon utforskar en omställningsteologi för fotsulan, den nedåtvända själen och konsten att stanna och äga tyngd. Petra Carlsson är professor i systematisk teologi, verksam vid Teologiska högskolan Stockholm.

Datum: Söndag 12 mars
Tid: 13.00–14.30

Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

När lagen skyddar naturen: Faith for Ecocide Law 

Pella Thiel, ekolog 

I en tid av utbredd och systematisk miljöförstöring krävs nya sätt att förvalta oss själva i relation med allt levande. Hur kan vi vända en destruktiv ”utveckling”? Hur skulle den lag se ut som kan skydda naturen? Förslaget om att införa ekocid eller storskalig miljöförstöring som ett nytt internationellt brott får alltmer uppmärksamhet av världsledare, företag och trossamfund. Påve Franciscus var en av de första att uttala sitt stöd, följd av Patriarken Bartolomeus, de svenska biskoparna och många andra religiösa ledare. Kan världsliga regler hjälpa oss att leva i harmoni med Skapelsen? Vad skulle det innebära att införa ekocid som ett av brotten mot freden i samma ramverk som brott mot mänskligheten och krigsbrott, och hur skulle det stödja en omställning till ett hållbart samhälle?

Datum: Söndag 23 april  
Tid: 13.00–14.30

Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

I samarbetet med nätverket Skapelse & Existens.