Foto: Free image

Kyrkan i kriser – kriser i kyrkan

Hur har de kristna kyrkorna i Västeuropa reagerat och agerat när krissituationer drabbat samhället? Varför har kyrkorna själva skapat kriser genom att uppmana till terrorhandlingar och mörklägga förtryck? När har kyrkorna kritiserat sociala orättvisor och när har de skapat kränkande system? Se hela serien här!

Följ med Ulf Lindgren på en resa genom historien där människans bästa och sämsta sidor blir synliga när kristna kyrkor ömsom beskyddat människor och ömsom förintat dem.

15 oktober Hur har kyrkorna agerat när pest och epidemier härjat?
17 oktober Varför tog kyrkan initiativ till korståg och terror som dödade
hundratusentals människor?
20 oktober Har kyrkorna beskyddat eller förföljt judarna?
22 oktober Varför har kyrkorna mörklagt prästers övergrepp mot kvinnor
och barn?
24 oktober När har kyrkorna kritiserat sociala orättvisor och när har de
skapat kränkande system?

Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.