Meny

Kristina Ljunggren berättar:

Vår kaplan berättar om Storkyrkans olika föremål och deras tillkomst. Här finns skeppare Olof Ericsson, Olaus Petri och S:t Göran och draken. Se och hör berättelserna här! Our Chaplain Kristina Ljunggren tells the story about and behind different artefacts in Stockholm Cathedral. Here you find Shipbuilder Olof Ericsson, Olaus Petri and S:t George and the Dragon. See and hear the stories here!