Foto: Magnus Aronson

Ignatianska andliga övningar hemifrån

Välkommen till ignatianska andliga övningar med Ulf Lindgren. Här publicerar vi ett antal meditationer som du kan praktisera hemifrån.

Med hjälp av en bibeltext för du ett inre samtal med Gud. Dina livsfrågor får möta Guds viskande svar. Detta är en 500 år gammal metod att meditera eller be där inga förkunskaper krävs, mer än förmåga att sitta stilla i en timme och en längtan efter en stunds samvaro med Gud.

Tänd gärna ett ljus!